Copyright 2021 - .

【公告】AI人才產業鏈結履歷資格審查中

      首先非常感謝同學們踴躍投遞履歷,
      計畫辦公室已收到履歷,
      目前資格審查進行中,
      接下來會陸續與各位聯繫媒合事宜,
      煩請大家密切注意信件及電話,謝謝~

      人工智慧人才產業鏈結計畫辦公室

計畫主持人

教育部人工智慧技術及應用人才培育計畫
分項計畫─人工智慧人才產業鏈結

國立雲林科技大學資訊工程系─張傳育特聘教授
國立臺灣師範大學電機工程系─葉家宏特聘教授